Paroksetin

PAROKSETIN

Genetički test za smanjenje rizika pri primjeni paroksetina

Lijek

Koje su indikacije za primjenu i mehanizmi djelovanja paroksetina?

Paroksetin pripada skupini lijekova poznatih kao selektivni inhibitori ponovne pohrane serotonina (eng. selective serotonin reuptake inhibitors, SSRI) koji povećavaju izvanstaničnu razinu neurotransmitora serotonina tako što inhibiraju njegovu ponovnu pohranu u presinaptički neuron. Paroksetin je jedan je od najpotentnijih i lijekova te skupine koji u manjoj mjeri inhibira i ponovnu pohranu noradrenalina. Osim depresije, koristi se za liječenje opsesivno-kompulzivnog poremećaja, posttraumatskog stresnog poremećaja, paničnih poremećaja, socijalne anksioznosti i ostalih anksioznih stanja.

Geni

Koji geni utječu na učinkovitost paroksetina?

Metabolizam paroksetina odvija se preko enzima CYP2D6 koji ima ključnu ulogu u učinkovitosti i trajanju djelovanja lijeka. Populacijske studije su utvrdile postojanje nekoliko genskih varijanti koje mijenjaju aktivnost enzima CYP2D6 što dovodi do velike varijabilnosti u djelovanju paroksetina.

Analiza

Što se analizira?

Da bi se utvrdila vrsta CYP2D6 metabolizatora, analizira se genotip bolesnika na najučestalije polimorfizme gena CYP2D6 (*1, *1XN, *2, *2XN, *3, *4, *5, *6, *9, *10, *41).

Indikacije

U kojim je slučajevima potrebno napraviti test?

Pacijenti na stabilnoj i učinkovitoj dozi paroksetina najvjerojatnije neće imati koristi od dodatnog prilagođavanja doze istoga temeljem rezultata genetičkog testa za CYP2D6. Genetički test potrebno je razmotriti prije početka planirane terapije paroksetinom, kako bi se po potrebi prilagodila doza ili ordinirala zamjenska terapija.

Preporuke

Na koji način se terapija mora prilagoditi rezultatima testa?

Preporuke su utemeljene na smjernicama Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC}te imaju najvišu kliničku razinu dokaza 1A.

Tablica 1: Preporuke za liječenje paroksetinom ovisno o fenotipu CYP2D6

CYP2D6 fenotip (učestalost fenotipa)

Preporučena terapija

Ultrabrzi metabolizator (1-12 %)

Bez preporuka s obzirom na nedovoljne kliničke dokaze

Ekstenzivni metabolizator (77-92 %)

Terapija sukladno uputama o lijeku

Intermedijarni metabolizatori (2-11 %)

Terapija sukladno uputama o lijeku

Spori metabolizatori (5-0 %)

Primijeniti zamjenski lijek koji se ne metabolizira dominantno putem CYP2D6 ili u slučaju korištenja paroksetina preporučuje se smanjenje početne doze za 50 % i prilagođavanje do zadovoljavajućeg odgovora

Troškovi

Troškovi za određivanje CYP2D6 genotipa bit će priznati i refundirani za pacijente koji imaju obvezno i privatno osiguranje ukoliko je testiranje zatraženo od strane liječnika. Troškovi testiranja neće utjecati na proračun nadležnog liječnika ili institucije u kojoj liječnik radi.

1 Hicks JK, Bishop JR, Sangkuhl K, et al. Clinical Pharmacogenetics Implementation Consortium (CPIC) Guideline for CYP2D6 and CYP2C19 Genotypes and Dosing of Selective Serotonin Reuptake Inhibitors. Clin Pharmacol Ther. 2015;98(2):127-134. doi:10.1002/cpt.147

Farmakogenetika