Registracija korisnika

Registracija za HeMED omogućena je studentima medicinskih fakulteta.

Za registraciju je potrebno upisati Vašu e-mail adresu (dodijeljenu od fakulteta) na koju ćete dobiti link za aktivaciju.

E-mail adresa treba biti oblika:

  • ime.prezime@student.mef.hr
  • ime.prezime@student.uniri.hr
  • ime.prezime@mefst.hr
  • ime.prezime@mefos.hr